اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

بهینه

ادامه مطلب
اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی

اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی

انٰرژی برق یکی از منابع بسیار با ارزش انرژی است که روزانه کارهای زیادی به واسطه ی وجود این منبه با ارزش انجام می شود و تصور این که در دنیایی بدون برق و با تاریکی زندگی کنیم سخت و عذاب آور است.البته باید بدانیم این انرژی کارآمد و مهم مانند هرچیزی ممکن است پایانی داشته باشد یا با کمبود آن رو به رو شویم پس چقدر خوب می شود اگر از آن به طور بهینه استفاده کنیم.

ادامه مطلب
نحوه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

نحوه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

در سال های اخیر به دلیل هدر رفت بی مورد انرژی الکتریکی در ساختمان های مسکونی، نیاز بهینه سازی انرژی و آسایش کاربران اهمیت حیاتی یافته است. تکنیک های مختلفی برای پرداختن به مسئله بهینه سازی انرژی پیشنهاد شده است. هدف هر تکنیک حفظ تعادل بین راحتی کاربر و نیازهای انرژی است، به طوری که کاربر بتواند با حداقل میزان مصرف انرژی به سطح راحتی مطلوب دست یابد.بهینه سازی مصرف انرژی تعریف خاصی ندارد. اما در یک مفهوم کلی هر چقدر طریقه مصرف ما از انرژی و منابع انرژی صحیح تر شود، مصرف انرژی بهینه‌ای خواهیم داشت.