اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

سایه بان

ادامه مطلب
کاربرد های  نمای لوور

کاربرد های نمای لوور

یکی از انواع نماهای ساختمانی ، نما لوور است که از ان مانند سایبان برای کنترل کردن تابش نور خورشید استفاده میشود. امروزه در بحث نمای ساختمانی، نمای لوور آلومینیومی اهمیت زیادی دارد. لوورها یا همان آفتاب گیرها بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته اند.