اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

شفافیت

ادامه مطلب
معرفی پروفیل آلومینیومی

معرفی پروفیل آلومینیومی

پروفیل آلومینیوم ، کاربردها و انواع آن به عنوان یکی از مهمترین انواع پروفیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به دلیل کاربردهای فراوان پروفیل‌ها در صنایع مختلف، این مقاطع از تنوع بالایی برخوردار هستند. پروفیل‌های آلومینیومی یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل است که دارای خواص و و یژگی های خاص و بی‌نظیری می باشد. این پروفیل با سطح مقطع ثابت مربع و مستطیل، با استفاده از آلیاژ آلومینیوم ساخته می‌شود.