اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

لمینت

ادامه مطلب
شیشه سکوریت و شیشه لمینت چه تفاوتی دارند؟

شیشه سکوریت و شیشه لمینت چه تفاوتی دارند؟

از متداول ترین انواع شیشه های ایمنی که می توان به آنها اشاره نمود، شیشه لمینت و سکوریت است که تولید و عرضه آنها در رنگ ها و ضخامت های مختلفی صورت می گیرد.شیشه سکوریت در صورت شکستن تبدیل به قطعات کوچکی می شود، در حالی که شیشه لمینت هنگام شکستن به شکل قاب در جای خود باقی خواهد ماند. از این رو، مانع از مجروح شدن افراد و سقوط شیشه می گردد.