اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

مختصر

ادامه مطلب
معرفی مختصر سیستم فریم لس

معرفی مختصر سیستم فریم لس

نمای شیشه ایی فریم لس یکی از پرکاربرد ترین نماهای شیشه ای است که امروزه در ساختمان ها استفاده می شود. در این نوع نمای ساختمان ابتدا شبکه ای از پروفیل آلومینیومی که به آنها لامل گویند بر روی دیوار های خارجی ساختمان نصب می شود.