اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

مختوا

ادامه مطلب
سازه های شیشه ای و انواع آن

سازه های شیشه ای و انواع آن

در اوایل قرن بیستم استفاده از شیشه وارد یک دوره جدید شد که آن را معماری مدرن نامیدند. سپس استفاده از شیشه در نمای ساختمان ها پر رنگ تر شد و محبوبیت خاصی پیدا کرد، به طوری که می توان گفت امروزه جزء اولین نماها می باشد که در برج های لوکس به کار برده می شود.