اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

نشیمن

ادامه مطلب
سیستم فریم لس

سیستم فریم لس

نمای فریم لس بدلیل عدم دیده شدن فریم ها در نما ، مورد استقبال سازندگان ساختمان قرار گرفته است و یکی از بهترین گزینه ها در ترکیب با نمای کامپوزیت برای نمای ساختمان میباشد.