اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

نکات مهم

ادامه مطلب
همه چیز در مورد خانه هوشمند

همه چیز در مورد خانه هوشمند

خانه هوشمند با تکنولوژی در‌حال پیشرفت امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. در گذشته، به خانه‌های هوشمند به عنوان سبک زندگی مجلل نگاه می‌شد ولی امروزه قسمت مهمی از زندگی ما است. همانطور که امروز زندگی بدون گوشی هوشمند برای ما غیر‌قابل‌تصور است، در‌آینده‌ای نزدیک همین اتفاق درمورد خانه‌های هوشمند خواهد‌افتاد.خانه هوشمند به طور فزاینده ای در سراسر جهان محبوب شده است.