اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

lwvt

ادامه مطلب
نحوه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

نحوه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

در سال های اخیر به دلیل هدر رفت بی مورد انرژی الکتریکی در ساختمان های مسکونی، نیاز بهینه سازی انرژی و آسایش کاربران اهمیت حیاتی یافته است. تکنیک های مختلفی برای پرداختن به مسئله بهینه سازی انرژی پیشنهاد شده است. هدف هر تکنیک حفظ تعادل بین راحتی کاربر و نیازهای انرژی است، به طوری که کاربر بتواند با حداقل میزان مصرف انرژی به سطح راحتی مطلوب دست یابد.بهینه سازی مصرف انرژی تعریف خاصی ندارد. اما در یک مفهوم کلی هر چقدر طریقه مصرف ما از انرژی و منابع انرژی صحیح تر شود، مصرف انرژی بهینه‌ای خواهیم داشت.